Posts in category คำเทศนาวันอาทิตย์


อธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง
คำเทศนาวันอาทิตย์

เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ตอนที่ 4 (อธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง)

  คำเทศนาหัวข้อ “เคล็ดลับสู่ช …

Read more 0 Comments
มีกันและกันYT
คำเทศนาวันอาทิตย์

เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ตอนที่ 3 (มีกันและกัน)

ซีรีย์ สูงขึ้นด้วยกัน: เคล็ดลับสู่ชีวิตท …

Read more 0 Comments
พึ่งการทรงสถิตย์
คำเทศนาวันอาทิตย์

เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ตอนที่ 2 (พึ่งการทรงสถิตย์)

  ซีรีย์ สูงขึ้นด้วยกัน: เคล็ดลับสู …

Read more 0 Comments
AP Pic youtube jan2014
คำเทศนาวันอาทิตย์

เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดีกว่า ตอนที่ 1 (เชื่อฟัง)

ซีรีย์ สูงขึ้นด้วยกัน: เคล็ดลับสู่ชีวิตท …

Read more 0 Comments
ฉันตอบแทน
คำเทศนาวันอาทิตย์

คำเทศนา “การขอบคุณ”

คำเทศนาวันที่ 29 ธันวาคม 2013 ณ คริสตจัก …

Read more 0 Comments
Bless
คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรีย์ รัก-ให้-พร ตอนที่ 3 “พระพรใหญ่มากเหมือนฝัน”

คำเทศนาหัวข้อ “พระพรใหญ่มากเหมือนฝ …

Read more 0 Comments
GIVE
คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรีย์ รัก-ให้-พร ตอนที่ 2 “ยิ่งคิดยิ่งอยากให้”

คำเทศนา หัวข้อ “ยิ่งคิดยิ่งอยากให้ …

Read more 0 Comments
LOVE
คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรีย์ รัก-ให้-พร ตอนที่ 1 “ประกาศรักให้ก้องโลก”

คำเทศนาหัวข้อ “ประกาศรักให้ก้องโลก …

Read more 0 Comments
วันพ่อ
คำเทศนาวันอาทิตย์

คำเทศนา “มรดกจากพ่อ”

คำเทศนา หัวข้อ “มรดกจากพ่อ” …

Read more 0 Comments
BLCรักสุดขั้ว
คำเทศนาวันอาทิตย์

คำเทศนา “รักสุดขั้ว”

คำเทศนา “รักสุดขั้ว” วันอาทิ …

Read more 0 Comments