คำเทศนาวันอาทิตย์ »

“เชื่อมากขึ้น”คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014

“เชื่อมากขึ้น”คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014

admin มีนาคม 9, 2014 Comments Off

คำเทศนาหัวข้อ ” เชื่อมากขึ้น “ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014 โดย ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ทำอย่างไรจึงจะมี ความเชื่อมากขึ้น ? How to Increase Your Faith! ฝ่ายอัครทูตทูลพระองค์ว่า “ขอพระองค์โปรดให้ ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น” ลูกา 17:5 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอ และเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วย ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้า ในเรื่องความทรหด และความเชื่อของท่านในยามที่ท่านถูกข่มเหงนานาประการ และที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้น” 2 เธซะโลนิกา 1:3-4

Read More »
“มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 5

“มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 5

admin มีนาคม 2, 2014 Comments Off

คำเทศนาหัวข้อ ” มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง “ ซีรีย์ “ฉลาดขึ้นด้วยกัน” Wiser Together ตอนที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 โดย ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ    มิตรที่ใกล้ชิดกว่าพี่น้อง A Reliable Friend “มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (สุภาษิต 18.24) “ผู้ที่มีเพื่อนกินจะถึงหายนะ แต่ก็มีเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (อมตธรรมร่วมสมัย) “A person with

Read More »
“หัวใจของชุมชน” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 4

“หัวใจของชุมชน” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 4

admin กุมภาพันธ์ 23, 2014 Comments Off

คำเทศนาหัวข้อ ” หัวใจของชุมชน “ ซีรีย์ “ฉลาดขึ้นด้วยกัน” Wiser Together ตอนที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 โดย ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ   หัวใจของชุมชน The Heart of Community “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23) “ที่สำคัญที่สุด จงระแวดระวังใจของเจ้า เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจ” (อมตธรรมร่วมสมัย) “Above

Read More »
“เหล็กลับเหล็ก” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 3

“เหล็กลับเหล็ก” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 3

admin กุมภาพันธ์ 16, 2014 Comments Off

เหล็กลับเหล็ก เพื่อนลับเพื่อน Iron Sharpens Iron : A Man Sharpens His Friend “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้” (สุภาษิต 27:17) “ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้น  ผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้คม  เขาก็ต้องออกแรงมาก” (ปัญญาจารย์ 10:9-10) “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้” (สุภาษิต 27:17) องค์ประกอบที่สำคัญของมิตรภาพที่เปลี่ยนชีวิต คือ ความร้อน และ ความแรง ( Heat 

Read More »
“ปลอดภัยเพราะกลุ่ม” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 2

“ปลอดภัยเพราะกลุ่ม” คำเทศนา ซีรีย์ฉลาดขึ้นด้วยกัน ตอนที่ 2

admin กุมภาพันธ์ 9, 2014 Comments Off

คำเทศนาหัวข้อ “ปลอดภัยเพราะกลุ่ม “ ซีรีย์ “ฉลาดขึ้นด้วยกัน” Wiser Together ตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014 โดย ศาสนาจารย์ ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ     พลังของการมีที่ปรึกษามาก The Power of Many Advisers เราจะฉลาดขึ้นถ้าเรายอมฟัง “ที่ไหนที่ไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย” (สุภาษิต 11:14) – ถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดี

Read More »