สุขสันต์วันเกิดศิษยาภิบาลและผู้เลี้ยงที่รักยิ่ง...ผู้ซึ่งรับใช้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเป็นแบบอย่างในการเดินติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยการเห็นคุณค่าในนิมิตและพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ อาจารย์ผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อต้องการเห็นแผนการความรอดของพระเจ้าสำเร็จในประเทศไทยและทั่วโลก เราทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานผู้เลี้ยงที่ดียอดเยี่ยมแก่เราทุกคน HAPPY BIRTHDAY ! Happy Birthday 2015 อ.อานุภาพ